Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og interesserte,

Byhistorisk forening Stavanger inviterer til årets første foredrag, Onsdag 22. Januar,

DRØMMEN OM EN NY KULTUR

Arbeiderbevegelsens organisasjonsbygging i Stavanger før 1940.

Foredrag ved Gunnar Roalkvam.

NB: Merk adresse for foredraget :   Folkets Hus, Løkkeveien 22.

Helt fra da de første fagforeningene ble etablert i 1880-årene ble det utviklet en mangfoldig arbeiderkultur i byen. Denne omfattet en rekke foreninger, arbeideravholdslag, barne- og ungdomslag, arbeiderkvinneforeninger, arbeideridrettslag, arbeiderteater, kor og musikkorps. Dessuten ble det dannet samvirkelag, produksjonslag, aviser, Folkets Hus og kafeer. Mest kjent er historien om den faglige og politiske arbeiderbevegelsen, det har vært mindre oppmerksomhet om de kulturelle tiltak rettet mot arbeiderklassen.

Gunnar Roalkvam har nylig skrevet boka, " Å bygge en ny kultur, - arbeiderkultur i Rogaland 1880-1940 ".  Han har skrevet flere bøker om arbeiderbevegelsen, arbeideravholdslag og forbrukersamvirke i rogaland.

Vel møtt !

Anne Tove Austbø

Styreleder 

  

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

1
jan

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Kannik Prestegård

15

I 2005 er det 150 år siden vi for første gang får opplysninger om denne bygningen. I branntakstprotokollene finner vi det første sporet etter prestegården den 19. desember i 1855. Huset var da ikke bordkledd, men ettersom det var nyoppført i tømmer, var det vanlig at slike bygninger først skulle stå og sige ett års tid. Stavangers folketall på den tiden er oppgitt til å være 11.717 sjeler.