Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og interesserte,

Byhistorisk forening Stavanger inviterer:  

Foredrag onsdag 27.11 kl 19.00 på Arkeologisk museum:

  

Bodil Wold Johnsen :  Politisk strid og kriseforlik i mellomkrigstidens Stavanger.

Stavanger var ved inngangen til mellomkrigstiden en moderne industriby med hermetikk og skipsbygging som nøkkelindustrier. Byen ble spesielt hardt rammet da krigskonjunkturer og jobbetid ble etterfulgt av nedgangstid og depresjon fra høsten 1920.

Stavanger hadde i hele mellomkrigstiden en større arbeidsløshet enn de andre store byene i landet. Den økonomiske krisen og den politiske håndteringen av denne reiser tre hovedspørsmål:
Hvorfor klarte ikke arbeiderpartiene i industribyen Stavanger å oppnå en velgeroppslutning som var sterk nok til å forme eller påvirke kommunens krisepolitikk på avgjørende måte ?
Hvorfor fikk de borgerlige partiene med Høyre i spissen like fram til det lokale «kriseforliket» i 1933/34 prioritere sparepolitikk og gjeldssanering foran en mer aktiv arbeidsløshetspolitikk og en sosialt utjevnende skattepolitikk ?

Og hvordan skal en forklare den spesielt sterke stilling som Nasjonal Samling fikk i Stavanger ved kommunevalget i 1934 ?

Bodil Wold Johnsen, (f. 1946), dr.art. og tidligere byarkivar i Stavanger. Både hovedoppgave og doktoravhandling er bidrag til Stavanger bys historie. Hun har også vært medforfatter av flere bøker om byens historie på 1900-tallet og skrevet mange lokalhistoriske artikler.

Vel møtt! 

Anne Tove Austbø

Styreleder 

Programmet for 2020 vil bli lagt ut når det er klart !

  

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

27
nov
Fordrag

”Politisk strid og kriseforlik i mellomkrigstidens Stavanger”

Foredrag av Bodil Wold Johnsen
Sted: Arkeologisk Museum
Onsdag 27. november - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Andreas Jacobsen – Ajax

32

Andreas Jacobsen ble født i Vinkelgata 16, omtrent midtveis mellom Pedersgata og Fiskepiren i Stavanger, den 6. februar 1909. Her bodde han til han var 14 år gammel; da flyttet familien til Våland. Senere i livet var bostedene bl.a. Brønngata 102 og i blokk-leilighet på ”Misjonsmarka”. Han giftet seg 7. oktober 1939 med Halldis Kloster (1907 – 1992).